Školení předizolovaného potrubí

 • Akademie Uponor
 • Školení projektantů a technikcého dozoru Wisla
 • Školení montáže smrštitelných spojů předizolovaného potruní
 • Školení detekčních systémů předizolovaného potrubí
 • Školení montáže spojů předizolovaného potrubí

Školení pro zajištění kvality a zvyšování úrovně staveb

Náš úspěch závisí na úspěchu našich investorů, stavebních firem a projektantů, kteří používají naše předizolované potrubí a služby, proto naše společnost klade velký důraz na školení a vzdělávání v oboru dálkových rozvodů předizolovaným potrubím ve všech fázích projektů.

Jednotlivá odborná školení pomáhají projektantům, pracovníkům montáže a technického dozoru staveb od samotného plánování, během montáže, až po provozování předizolovaného potrubí a jeho kontrolu.

Jednotlivá školení jsou připravena na míru vašich potřeb a jsou rozdělena do následujících tematických skupin:

  • Školení pro pracovníky montáže předizolovaného potrubí

  • Vzhledem k tomu, že životnost předizolovaného potrubí může být výrazně zkrácena neodbornou montáží, klademe vysoký důraz na školení pracovníků montáže předizolovaného potrubí.

   Montáž předizolovaného potrubí a spojů musí podle požadavků normy EN 13 941+A1 zajišťovat výhradně proškolení pracovníci pro tuto technologii s platným osvědčením od dodavatele potrubního systému společnosti Uponor Infra Fintherm a.s. či organizaci, která provádí certifikaci pracovníků a montážních firem podle německých směrnic AGFW FW603 a FW605.

    

   Společnost Uponor Infra Fintherm vydává osvědčení pro montáž předizolovaného potrubí, které potvrzuje teoretické a praktické znalosti montáže, pro konkrétního pracovníka s platností dvou let. Pracovníci montáže jsou povinni na stavbě na vyžádání stavebního dozoru prokázat svoji odbornou způsobilost k montáži předizolovaného potrubí pomocí platné ID plastové karty s jejich fotografií.


   Montážní pracovníci po proškolení získají následující teoretické a praktické znalosti v oblastech:


   • bezpečnost práce a nakládání s odpady při montáži
   • manipulace a skladování předizolovaného potrubí
   • montáž smrštitelných, či síťovaných spojů a koncových těsnění
   • obkládání předizolovaného potrubí dilatačními polštáři
   • postup vypěňování spojů PUR pěnou
   • zapojení detekčních systémů pro lokalizaci poruchy
  • Školení pro pracovníky technického dozoru stavby předizolovaného potrubí

  • Stejně jako u každé stavby platí i u předizolovaného potrubí, že dodržení předpokládané životnosti stavby je výrazně závislé na odborné kvalifikované montáži, proto pro pracovníky technického dozoru staveb pořádáme školení pro zajištění dohledu nad kvalitní montáží předizolovaného potrubí.


   Vzděláváním a školením pracovníků technického dozoru staveb pro kontrolu dodržování technologií přispívá naše společnost k omezení vzniku případných rizik a škod, které mohou vzniknout nedodržením postupu a nepřizpůsobením montáže spojů okolním podmínkám.


   Pracovníci technického dozoru stavby jsou při školeních seznámeni s montážními postupy, prováděním samotné kontroly montáže předizolovaného potrubí a jsou také připravováni na řešení nesnadných situací.

    

  • Školení pro projektanty předizolovaného potrubí

  • Školení pro projektanty je zaměřeno na základní seznámení s produkty a jejich použitím, technická řešení a způsoby projektování potrubních tras, součástí jsou také ukázkové příklady, doporučení pro projektování a způsoby optimalizace nákladů na pořízení předizolovaného potrubí a jeho samotnou instalaci.

  • Školení pro investory, teplárny a provozovatele předizolovaného potrubí

  • Abychom pomohli investorům, teplárnám a provozovatelům předizolovaného potrubí v technickém rozhodování, které pomáhá ke zvyšování spokojenosti jejich zákazníků s komfortní dodávkou tepla pravidelně pořádáme u různých příležitostí produktová školení.


   Produktová školení jsou ušita na míru požadavkům investorů, tepláren a provozovatelů předizolovaných potrubí. Během produktových školení byla již prezentována například následující temata:

   • vliv izolační třídy na tepelné ztráty
   • měření tepelných ztrát provozovaného předizolovaného potrubí
   • dvojité předizolované potrubí Wehotherm Twins
   • druhy spojů předizolovaného potrubí
   • detekční systémy netěsností předizolovaného potrubí
   • možnosti flexibilního předizolovaného potrubí
   • novinky a změny v produktovém portfoliu Uponor Infra Fintherm a jiné...
Zavřít