Řešení potrubních systémů

Multi storey building outside view for web

Města a obce

Společnost Uponor Infra Fintherm pomáhá městům a obcím s řešením celkové koncepce dálkového vytápění i chlazení od návrhu, projektování, poskytování technické podpory až po samotnou realizaci.
Industrial building outside view web

Průmyslové aplikace

Oblast průmyslové výroby má vysoké nároky na hospodárnost, bezpečnost, ekologičnost a rychlou instalaci s minimálním omezením provozu. Všechny tyto nároky splňuje standardní předizolované potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm, které je velice efektivní a nabízí variabilní způsoby použití. Předizolované potrubí s různou médionosnou trubkou je vhodné pro rozvody teplé i topné vody, kondenzátů, chlazení i pitných a odpadních vod.

 

Zemědělství a jiné aplikace

Zemědělství a jiné aplikace

Předizolovaná potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm pro vytápění, chlazení, teplou vodu, odvody odpadních vod a další aplikace mohou být použity i v zemědělství, lesnictví a dalších odvětvích.
Uponor office building outside view for web

Teplárny, kogenerace a kotelny

Dálkové rozvody sítí teplovodů a horkovodů jsou zpravidla řešeny prostřednictvím ocelových předizolovaných potrubí Uponor Infra Fintherm, které slouží pro přenášení tepla z centrálních zdrojů (tepláren, kogenerací a kotelen) ke vzdáleným odběrným místům se zachováním minimálních tepelných ztrát.
Single family home outside view for web

Domovní přípojky

Předizolované potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm je ideálním řešením pro realizaci teplovodních a horkovodních přípojek k bytovým a rodinným domům, kde nabízí snadný způsob připojení k centrálním dálkovým rozvodům.

 

Zavřít