Řešení pro domovní přípojky

  • Single family home outside view for web
  • Rodinný dům
  • Rodinný dům s terasou

Předizolované potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm je ideálním řešením pro realizaci teplovodních a horkovodních přípojek k bytovým a rodinným domům, kde nabízí snadný způsob připojení k centrálním dálkovým rozvodům.

Teplo nejen z kotelen a výměníkových stanic, ale také z lokálních zdrojů v podobě tepelných čerpadel lze pomocí předizolovaného potrubí snadno přenášet do sousedních přístaveb, garáží, dílen a skleníků. K tomuto účelu jsou nejvíce vhodná  předizolovaná plastová potrubí, které mají výborné izolační vlastnosti i zdravotní nezávadnost. Pro náročný zastavěný terén jsou vhodná předizolovaná flexibilní potrubí.

Předizolované potrubí může u rodinných domů sloužit i k jiným účelům než k vytápění a chlazení. Často jsou využívány také pro transport pitné studené a teplé vody či odvod odpadních vod. Izolace předizolovaného potrubí v kombinaci s topnými kabely účinně chrání přepravované médium před zamrznutím (malé hloubky uložení a nadzemních aplikace). 


Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí pro rodinné domy.

Zavřít