Řešení pro města a obce

  • Multi storey building outside view for web
  • Komunalt vatten och avlopp
  • Komunalt vatten och avlopp

Společnost Uponor Infra Fintherm pomáhá městům a obcím s řešením celkové koncepce dálkového vytápění i chlazení od návrhu, projektování, poskytování technické podpory až po samotnou realizaci.

Dálkové rozvody sítí teplovodů a horkovodů jsou zpravidla řešeny prostřednictvím ocelových předizolovaných potrubí Uponor Infra Fintherm, které slouží pro přenášení tepla z centrálních zdrojů (tepláren, elektráren, kotelen, spaloven, bioplynových stanic apod.) ke vzdáleným odběrným místům se zachováním minimálních tepelných ztrát.

Předizolované potrubí může ve městech či obcích sloužit i pro distribuci chlazení, pitné studené a teplé vody či odvodu odpadních vod. Izolace předizolovaného potrubí v kombinaci s topnými kabely účinně chrání přepravovanou pitnou a odpadní vodu v malých hloubkách uložení či na mostních konstrukcích před zamrznutím.

 

Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí a širokou podporou pro města i obce.

Zavřít