Řešení pro průmyslové aplikace

  • Industrial building outside view web

Oblast průmyslové výroby má vysoké nároky na hospodárnost, bezpečnost, ekologičnost a rychlou instalaci s minimálním omezením provozu. Všechny tyto nároky splňuje standardní předizolované potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm, které je velice efektivní a nabízí variabilní způsoby použití. Předizolované potrubí s různou médionosnou trubkou je vhodné pro rozvody teplé i topné vody, kondenzátů, chlazení i pitných a odpadních vod.

Pro technologicky náročnější transporty průmyslových medií se používá speciální předizolované potrubí, které je vyrobeno na míru specifickým požadavkům, a to nejen s ohledem na druh přenášeného média, ale také na okolní prostředí průmyslové výroby. Speciální předizolovaná potrubí umožňují přenášet průmyslová media v rozmezí teplot -196 až 142°C, jež je dáno teplotní odolností polyuretanové izolační pěny, jejíž výborné izolační vlastnosti umožňují přepravovat media s minimálními tepelnými ztrátami na velké vzdálenosti.

Nejen v případě průmyslových aplikací je velmi ceněna možnost včasné indikace úniku medií a jejich lokalizace pomocí detekčních vodičů v PUR izolaci. Pro některé průmyslové aplikace je možné předizolované potrubí vybavit chráničkou pro topný kabel, který slouží k ohřevu zajišťujícímu požadovanou viskozitu médií či k ochraně před zamrznutím.

 

Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí v průmyslových aplikacích.

Zavřít