Řešení pro teplárny, kogenerace a kotelny

  • Teplárna

Dálkové rozvody sítí teplovodů a horkovodů jsou zpravidla řešeny prostřednictvím ocelových předizolovaných potrubí Uponor Infra Fintherm, které slouží pro přenášení tepla z centrálních zdrojů (tepláren, kogenerací a kotelen) ke vzdáleným odběrným místům se zachováním minimálních tepelných ztrát.

Předizolované potrubí může v těchto zdrojích sloužit i pro využití odpadního tepla, ale i distribuci chlazení, pitné studené a teplé vody či odvodu odpadních vod.

Rozvody realizované prostřednictvím předizolovaného potrubí přispívají ke značným úsporám energie, které se mohou odrazit nejen na výhodné výsledné ceně tepla, ale také snižují požadavky na tepelné zdroje (menší množství spotřebovaných fosilních i obnovitelných zdrojů, méně emisí apod.).

 

Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí a širokou podporou pro teplárny, kombinované výroby elektřiny a tepla či kotelny.

Zavřít