Řešení pro zemědělství a jiné aplikace

  • Agriculture outside view

Předizolovaná potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm pro vytápění, chlazení, teplou vodu, odvody odpadních vod a další aplikace mohou být použity i v zemědělství, lesnictví a dalších odvětvích.

Například teplo z bioplynových stanic je možné využít přímo v zemědělských a lesnických podnicích pro vytápění, výrobu teplé vody či technologické procesy. Tyto podniky tak mohou dodávat teplo a teplou vodu pro rodinné domy v okolí či dokonce pro zásobování sousedních obcí ekologickým teplem z obnovitelných zdrojů. Pro provozovatele bioplynových stanic poskytujme širokou technickou podporu
a můžeme jim nabídnout naše dlouholeté zkušenosti s projekty z oblasti dálkového vytápění.

Pro jiné aplikace se využívá speciální předizolované potrubí, u kterého se volí základní materiály přímo podle druhu přenášeného media a konkrétních požadavků na nízké tepelné ztráty, vysokou tepelnou odolnost izolace, možnost lokalizace úniku média, či jeho předehřev pomocí topného kabelu umístěného v chráničce.


Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí v zemědělských a jiných aplikacích.

Zavřít