uponor finska

Skupina Uponor

Uponor je kótovaná společnost s bezmála stoletou historií. Své ústředí má ve finském městě Vantaa. Společnost Uponor je předním světovým dodavatelem systémů a řešení pro hygienicky nezávadné rozvody pitné vody, systémů pro energeticky účinné sálavé vytápění i chlazení a systémů pro spolehlivou infrastrukturu. Společnost působí na celé řadě různých trhů v oblasti stavebnictví – od výstavby obytných a komerčních domů po průmyslové a stavební inženýrství. Produkty společnosti Uponor jsou zákazníkům k dispozici v více než 100 zemích světa. Poskytují nejen hygienicky nezávadnou pitnou vodu, ale také energeticky účinné vytápění a chlazení. Společnost ctí principy udržitelnosti a usiluje o to, aby se lidem žilo příjemněji.

Uponor základem pro vaši stavbu

Základem každé úspěšné spolupráce je důvěra. Bez vzájemné důvěry se nic vystavět nedá. To platí obrazně i doslova. S našimi partnery už se nám důvěrný vztah navázat podařilo. Jedná se o zákazníky, potencionální zákazníky a dodavatele. Tohoto stavu jsme dosáhli díky schopnosti podělit se o znalosti, kvalitu a udržitelné výsledky.

Takový přístup ale zachováváme už téměř po 100 let.