Přátelsky spolupracujeme s našimi zákazníky a kolegy

Jsme odpovědní za dosahování výsledků

Navzájem si důvěřujeme a respektujeme se

Ambice především

Naše ambice jsou tak jednoduché, jak zní: chceme zajistit, aby všichni lidé a tvorové na světě měli přístup k čistému vzduchu a vodě. A chceme toho dosáhnout bezpečným, zdravým a udržitelným způsobem. To jsou naše ambice. Naše hlavní cíle.

Zároveň chceme, aby naše firemní kultura poskytovala bezpečné, zdravé a udržitelné prostředí, ve kterém je zábava pracovat.

Rádi pracujeme v prostředí, ve kterém lze dosahovat cílů, spolupracovat a rozvíjet se. Skutečně si ceníme pevných základů, které jsme spolu doposud vytvořili.

Seznamte se s našimi lidmi

Seznamte se s některými našimi zaměstnanci a zjistěte více o zkušenostech ve společnosti Uponor.

 

Dominik Präger, specialista na vývoj procesů, oddělení provozu, Německo

„Moc se mi líbí, že nesedím neustále v kanceláři. Také chodím do továrny. Každý den mám nové úkoly. Proto mě mé zaměstnání nikdy nenudí, každý den v práci je zajímavý.“
Build on Uponor

Marika Hallander, marketingová manažerka, oddělení prodeje a marketingu, Švédsko

„V našem týmu je neustále cítit nadšení. Marketing a naše práce nás baví, společnosti Uponor jsme oddaní a myslím si, že se všichni podílíme na skvělých výsledcích.“
Uponor - let´s build confidence

Wes Sisco, školicí manažer, školení zákazníků, USA

“Mí kolegové ve společnosti Uponor nejsou pro mě ani tak kolegy, jako spíše rodinou. Tvoříme jeden celek, bratr, sestra – tak to tu funguje. Vždy říkám, že pokud se nesmějete, tak se neučíte.”
Uponor - let´s build on confidence
Rosteme spolu

Rosteme spolu

  • Jsme přesvědčeni, že každý zaměstnanec má potenciál se rozvíjet. Poskytujeme podmínky, které to umožňují.
  • Poskytujeme příležitosti k získávání nových znalostí, které vám pomohou uspět.
  • Poskytujeme jedinečné kariérní možnosti.
  • Nabízíme programy rozvíjející vůdčí schopnosti.
Vedení lidí

Vedení lidí 

Investujeme do rozvoje našich vůdčích schopností. Základními kameny vedení je vedení podniku, vedení lidí a vedení sebe sama. Naše hodnoty Connect. Build. Inspire. jsou v našem způsobu vedení jasně viditelné.