Kestäväkehitys - Maailmanlaajuista kehitystä, joka perustuu ympäristöystävällisyyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja talouskasvuun.

Udržitelný vývoj

Obohatit život

Udržitelný vývoj – rozvoj lidské společnosti založený na kombinovaných pilířích řízení životního prostředí, sociální prosperity a ekonomického růstu.

Pro Uponor spočívá:

  • v naší vizi, aby naše produkty a řešení obohacovaly život lidem po celém světě
  • v našem úsilí o partnerství s profesionály, abychom společně vytvářeli lidem lepší podmínky

Udržitelný vývoj je tedy pro nás zásadním faktorem, který už mnoho let určuje způsob naší práce. Uponor trvale potvrzuje svou přední pozici mezi těmi, kdo přispívá k udržitelnému prostředí pro bydlení vytvořenému člověkem a snaží se neustálým vyvíjením inovativních a zodpovědných řešení s minimálním dopadem na životní prostředí růst jako udržitelný podnik.

Naše vize do roku 2020 je:
kultura směřující k udržitelnému vývoji, v níž je udržitelnost viditelně spojena s našimi hodnotami a viditelně demonstrována děním v celé naší organizaci a která přispívá k úspěšnému růstu našeho podnikání.

Through our beliefs towards a sustainable future, we are committed to:

Udržitelnost jako způsob myšlení
Zmírňování ekologických dopadů
Obohacování života inovativními řešeními
Integrace externích zájemců do našeho úsilí o udržitelný vývoj