Olemme ymmärtäneet, että meidän täytyy yhdistää resurssimme yhtiömme ulkopuolisten osapuolten kanssa, jotta voimme kehittää yhteiskuntaa edelleen tuleville sukupolville.

Zapojení do společnosti

Bereme na sebe zodpovědnost

Jsme si vědomi toho, že vytvořit udržitelná společenství pro budoucí generace můžeme pouze spojením vlastních zdrojů s externími zainteresovanými osobami. Naše aktivity se pohybují od partnerství s odborníky v oblasti stavebního průmyslu až po spolupráci s akademickým světem. Díky uplatňování principu udržitelného vývoje ve stavebním průmyslu máme možnost přispívat k nejlepším osvědčeným praktikám ve stavebnictví a díky spolupráci s akademiky máme možnost ovlivnit budoucí vývoj směrem k udržitelným stavbám.

Zachování přírodních zdrojů je nezbytné pro rostliny, zvířata a celou lidskou společnost. Jsme aktivními partnery SIWI Stockholmské ceny za vodu (Stockholm Water Prize). Tato cena se uděluje každoročně jednotlivcům, institucím a organizacím, jejichž činnost významně přispívá k zachování a ochraně vodních zdrojů a ke zlepšení zdraví obyvatel naší planety a zlepšení ekosystémů. Tím nás spojuje ve společném úsilí vytvářet lepší prostředí lidem.

Na národní a regionální úrovni se zapojujeme do mnoha aktivit a událostí s tímto posláním. Ty mají různý rozsah od velkých projektů jako je „Make It Right“, projekt orientovaný na stavbu bezpečných, udržitelných a cenově dostupných domů pro pracující lidi a na obnovu New Orleansu po hurikánu Katrina, až po malé, ale neméně důležité projekty, jako je snaha o návrat přirozených hnízdišť pro orlovce říčního (Pandion haliaetus) v jižním Finsku.
Partnerství s profesionály

Spolupráce a pracovní partnerství jsou základem našeho přístupu k šíření udržitelného vývoje ve stavebnictví. Tak můžeme přispívat ke zlepšování životního prostředí v celém stavebním procesu od prvního návrhu až po hotový projekt

Abychom k realizaci této spolupráce pomohli, aktivně se účastníme klíčových fór v oblasti průmyslu: