Tietoja Euroopan unionin REACH-asetuksesta

Systém řízení životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jádrem našeho dodavatelského řetězce. Klíčovým souborem pravidel pro vytváření a prosazování efektivního systému řízení životního prostředí v organizacích je norma ISO 14001.

Dodavatelská strategie

Udržitelný vývoj v našich operacích

Udržitelný dodavatelský řetězec jde ještě dál za naše operace. Proto očekáváme i od našich dodavatelů, že se budou řídit principy norem ISO 14001 a ISO 9001 a současné legislativy týkající se životního prostředí a vztahů mezi zaměstnanci. Naše dodavatelská rámcová dohoda usiluje o zajištění pravidel řízení kvality a podnikové odpovědnosti uvnitř našeho dodavatelského řetězce.

Spotřeba energie

Efektivní spotřeba energie a obnovitelné zdroje

Z hodnocení našich interních operací vyplývá, že největší dopady na životní prostředí vznikají v důsledku spotřeby energie v našich výrobních závodech, při přepravě a jiných logistických operacích. Proto se snažíme snížit spotřebu energie a zároveň zvýšit podíl obnovitelné energie.

Emise CO2

Snižování emisí

Účastníme se projektu CDP (Carbon Disclosure Project). Od roku 2009 měříme emise skleníkových plynů a dopady na změnu klimatu. Rok od roku usilujeme o snížení emisí a zároveň o větší přesnost údajů o emisích CO2. Stanovili jsme si cíl snížit emise CO2 o 15% do roku 2015 (oproti roku 2009).

Hospodaření s odpady

Hospodaření s odpadem a recyklace

Zodpovědné hospodaření s odpadem je naším cílem ve výrobních závodech. Plast je velmi dobře recyklovatelný a část našich přebytků lze použít v dalších výrobních procesech. Dále lze část našeho odpadu využít k rekuperaci energie, čímž se snižuje množství odpadu, který končí na skládkách.