Uponor som partner

Uponor jako partner

Řešení, služby a výkon v každé fázi projektu

Výchozím bodem působení Uponoru je vytvářet pro naše zákazníky a partnery hodnoty. Zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci a nabízíme spolehlivé partnerství a řešení, která umožňují zákazníkům úspěšně se realizovat ve svém oboru podnikání. Konečným cílem je partnerství s ostatními odborníky za účelem vytvářet lepší prostředí pro člověka.

Uponor má dlouhou tradici a rozsáhlé know-how jako dodavatel potrubních systémů, vnitřního prostředí a infrastruktury. Produkty jsou však pouze jedním aspektem odborného potenciálu Uponoru. Skutečná přidaná hodnota spočívá v celém balíku, který obnáší: anticipaci klientových potřeb a požadavků, pomoc zákazníkovi dosáhnout řešení, které je pro jeho projekt ideální a poskytování špičkových služeb.

Úspěch Uponoru závisí na úspěších jeho profesionálních partnerů - proto kvalita v Uponoru zahrnuje mnoho různých aspektů: mimo jiné podporu, zákaznické služby, dlouhodobou spolehlivost. Jako skutečný průkopník v oblasti plastových a kompozitních potrubí pro vodovody a sálavé vytápění a chlazení vešla značka Uponor ve známost po celém světě jako spolehlivá. Systémy Uponor, které jsou navrženy, smontovány a provozovány správně, slouží stejně dlouho jako stavby v nichž se nacházejí.

Uponor klade velký důraz na vzdělávání a školení proejktantů, montážních pracovníků a pracovníků stavebního dozoru pro instalaci svých produktů. Cílem je bezproblémová montáž jak v rezidenčních, tak v nerezidenčních prostorách nebo jako součást městské infrastruktury. Každý rok organizujeme více než 20 000 dní kurzů a školení pro cílové skupiny - montážní pracovníky, projektanty nebo investory.

Partnerství s Uponorem

Nabízíme globální zkušenosti, kvalitu, vědomosti a dlouhodobé partnerství, z něhož můžete jako náš partner čerpat výhody. Pokud hledáte podporu, jsme vám k dispozici – ve všech fázích projektu od úvodního návrhu přes předání, a to jak po telefonu, tak osobně.

Plánování

U stavebních projektů se klíčová rozhodnutí dělají dlouho předtím, než jsou nakresleny první plány. Ve fázi konceptů a plánování podporujeme investory, developery a poskytovatele stavebních služeb, aby společně hledali různé alternativy řešení. Jakmile máme předběžné odhady investičních a provozních nákladů, můžeme se podílet na vytvoření spolehlivé finanční báze projektu. Naše služby zahrnují pomoc při výběru schopného a kvalifikovaného projektanta, který bude usilovat o ty nejlepší výsledky. Poskytujeme také podporu efektivnímu marketingu zaměřenému na koncové uživatele navrhované budovy.

Design

Postoupíme-li od konceptu ke konstrukci, design si musí poradit se všemi detaily a složitostmi moderních konstrukčních postupů. V této fázi se vedle specializovaného know-how uplatňují i nástroje založené na výpočetní technice. Projektanti využívají našich školení, našich referencí a nástrojů pro projektování v oblasti vytápění, chlazení, potrubních systémů a řešení infrastruktury.

Partnerství s Uponorem je zárukou zákaznické podpory a poradenství u každého jednotlivého projektu. Ověřujeme a zaručujeme, že design je realizován efektivně, což je důležité především pro investory, vývojáře a poskytovatele stavebních služeb.

Stavba

Stavba znamená převedení plánu do reality. Základními komponenty tohoto procesu jsou dodávky, logistika, produkty a montáž. Uponor je známý po celém světě kvalitou a jednoduchostí montáže svých produktů. Základem rychlé a spolehlivé montáže je však kromě produktů také naše školení pro montéry. Poskytovatelům stavebních služeb nabízíme pomoc při plánování a koordinaci dodávek a logistiky, abychom eliminovali problémy v průběhu stavby. Po celou dobu ručíme za kvalitu instalací a poskytujeme nepřetržitou technickou podporu a závěrečnou kontrolu instalace.

Provoz budovy

Stavba končí předáním budovy do užívání. To je zásadní fáze, která zahrnuje závěrečnou kolaudaci stavby a vytváří základnu pro efektivní provoz a údržbu budovy. Ve fázi kolaudace podporujeme naše partnery při kontrole žádoucího chodu našich systémů. Vždy se pořizuje úplná a přesná dokumentace, která je dostupná klientovi. Poskytujeme školení v oblasti stavebního managementu i odborníky, kteří zajistí hladký a bezproblémový provoz. Poskytujeme podporu provozu, optimalizaci a následné modernizace našich systémů – nejen pro dnešek a pro zítřek, ale během celého životního cyklu budovy.