Fintherm office - Uponor

Společnost Uponor Infra Fintherm

Výrobce, projektant a dodavatel předizolovaného potrubí

Uponor Infra Fintherm a.s. je největším výrobcem a dodavatelem předizolovaných potrubních systémů v České republice a současně je významným dodavatelem pro řadu zahraničních trhů.

Historie společnosti započala jejím založením v říjnu 1993, hlavními akcionáři se staly Pražská teplárenská a.s., KWH Tech. Ltd., Finnish Fund for Industrial Co-operation a IVO Power Engineering.

V počátcích své existence se firma zabývala pouze prodejem předizolovaného potrubí vyráběného ve Finsku. Následně došlo k zahájení stavby nového výrobního závodu v Praze, který byl uveden do provozu koncem roku 1994. Firma postupně získávala své pozice na domácím a zahraničních trzích.

V průběhu času došlo k majetkovým změnám ve společnosti FinTherm a od roku 2013 je jejím jediným vlastníkem společnost Uponor Infra Ltd. Finsko, která je jedním ze světových lídrů v oblasti výroby a vývoje potrubních systémů s výrobními jednotkami v Evropě, jihovýchodní Asii a Severní Americe.

V současné době dosáhla společnost Uponor Infra Fintherm a.s. dominantního postavení na českém trhu a vyváží svoji produkci na trhy Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Nizozemska, Bulharska a bývalých států Jugoslávie.

Více než dvacetiletá tradice výroby předizolovaného potrubí

Během své více než dvacetileté historie společnost Uponor Infra Fintherm vyrobila předizolované potrubí a tvarovky o celkové délce přes 5300 km. Společnost Fintherm "vyrostla” zejména na dodávkách pro pražskou rozvodnou síť, postupem času se zaměřila na export do sousedních států. V současnosti tvoří export více než třetinu produkce.

Přečtěte si o Uponor Fintherm reference
Fintherm references - Uponor