Kvalita a certifikace

Quality guaranteed by international certifications

Pro společnost Uponor Infra Fintherm je spokojenost zákazníka s dodávkami předizolovaného potrubí a poskytovanými službami na prvním místě, a proto klademe velký důraz na vynikající kvalitu a proces trvalého zlepšování.

Společnost Uponor Infra Fintherm je držitelem sdružených certifikátů managementu kvality ISO 9001, environmentálního managementu ISO 14001 a managementu bezpečnosti práce OHSAS 18001. Přičemž první certifikace managementu kvality podle ISO 9001 proběhla už v roce 1997. V roce 2008 jsme získali certifikát environmentálního managementu ISO 14001, který jsme později doplnili o management nezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

Zkušený personál laboratoře specializované na předizolovaného potrubí provádí důkladnou kontrolu včetně rozličných testů nad rámec požadavků norem pro materiál, proces výroby a finální předizolované výrobky.

Všechny výrobky řady Wehotherm® splňují všechny požadavky evropských norem EN 253, 448, 488, EN 15698-1 a EN 489, které je možno dokladovat celou řadou certifikátů z českých i zahraničních zkušebních laboratoří. Uponor Infra Fintherm je držitelem certifikátů asociací EHP (EUROHEAT & POWER) a německé AGFW (Fernwärme-Forschungsinstitut).

Pro montáž spojů předizolovaného potrubí podle německých standardů AGFW FW 603 a FW 605 je společnost Uponor Infra Fintherm certifikována akreditovanou zkušebnou SKZ.

Integrovaný systém managementu

Integrovaný management společnosti Uponor Infra Fintherm

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Euroheat & Power

Euroheat & Power

Certifikát evropské asociace pro dálkové vytápění a chlazení

Fernwärme-Forschungsinstitut

Fernwärme-Forschungsinstitut

Certifikáty FFI pro předizolované trubky, kolena a ventily

Certifications - Uponor Infra Fintherm
FW605

FW605

Montáž spojů předizolovaného potrubí podle německých směrnic

TZÚS

Certifikát technického a stavebního institutu

Pro předizolovaný potrubní systém