Management a vedení

Výkonný výbor a jeho globální funkce v rámci Uponoru

Model řízení Uponoru je podrobně popsán v oddíle Vedení podniku v záložce Investoři této webové stránky. Dále je v ní uveden podrobný popis postupů interní kontroly v Uponoru, rizikového managementu, interního a externího auditu a problematika znalců.

Uponor jako firma obchodovaná na burze

Uponor Corporation má povolení prodeje akcií na burze NASDAQ OMX stock exchange v Helsinkách ve Finsku a tudíž se mateřská společnost Uponor Corporation a její dceřiné společnosti řídí pravidly pro společnosti obchodované na burze. Uponor navíc splňuje finský kodex vedení podniku, který vydala asociace Securities Market Association .

Vedení podniku

Sekce věnovaná vedení podniku obsahuje podrobný popis postupů interního řízení v Uponoru, rizikového managementu, interního a externího auditu a problematiky znalců