vision

Vize a strategie

Vytváříme lepší prostředí pro život

Hlavním posláním Uponoru je vytvářet společně s odborníky a našimi partnery lepší prostředí pro život lidí. Ať už jde o jejich soukromí, nebo o obchodní nebo veřejné prostory, naše produkty pomáhají vytvořit podmínky, v nichž se lidem dobře žije a pracuje. Společně s odborníky pomáháme budovat udržitelnou budoucnost. Úzce spolupracujeme se stavebními profesionály a chceme jim nabídnout něco navíc – cokoliv, co jim pomůže uspět v projektu, na němž pracují.

Vize
Naše produkty obohacují život lidem po celém světě.

Cílem Uponoru je obohatit lidem život špičkovým vnitřním prostředím, prvotřídními instalacemi a řešeními infrastruktury, která pozvedají komfort života na novou úroveň, pomáhají šetřit přírodní zdroje a jsou energeticky účinné a bezpečné.

Jako vedoucí značka v průmyslu Uponor usiluje o udržení trvalého růstu a posílení své přední pozice v klíčových lokalitách.

Strategie

Od roku 2003 se strategie Uponoru zaměřuje na tři základní prvky: na růst, značku a mimořádnou kvalitu. Společnost cíleně zaměřuje své úsilí tímto směrem, aby zajistila pevnou základnu pro svůj další růst.

Jedním ze strategických cílů Uponoru je pracovat v těch produktových oblastech a trzích, v nichž může získat silnou pozici. Podnikatelsky se soustřeďuje především na Evropu a Severní Ameriku, ale působí i na Středním východě a v Asii.

Značka Uponor
Podstatou značky Uponor je pomáhat našim klientům vytvářet lepší prostředí pro život udržitelným způsobem. Protože životní úroveň a styl se mění, mění se i požadavky lidí. My v Uponoru chceme být důvěryhodným a spolehlivým partnerem, u něhož budou lidé nacházet ty správné služby a produkty, které uspokojí jejich potřeby.

To všechno je obsaženo v našem sloganu, že Uponor je „prostě víc“.