Imprint

Publisher
Uponor Infra Fintherm a.s.
Za Tratí 197
196 00 Praha 9 - Třeboradice
Česká republika

IČ: 60192224; DIČ: CZ60192224
Právní forma: akciová společnost
Společnost zastoupena: Michal Vimr - prokura a výkonný ředitel
Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2197

Tel: +420 283 980 910
E-mail: fintherm(at)uponor.com

© All rights reserved, Uponor Corporation

Concept: Uponor Corporation
Image credits: © Uponor Corporation, © Fotolia, © iStock, © Shutterstock, © Dreamstime