Fintherm - Uponor Infra

Předizolované potrubí pro dálkové vytápění

Předizolované potrubí bylo vyvinuto a je nejčastěji používáno pro dálkové vytápění, které je charakteristické velkými vzdálenostmi v řádu stovek metrů až desítek kilometrů.

Potrubní trasy teplovodů a horkovodů umožnují využívat vzdálené zdroje tepla s většími výkony, efektivnějším spalováním při vyšších teplotách a omezením emisí instalací kvalitních filtrů. Předizolované potrubí pro dálkové vytápění také umožňuje využít obnovitelné zdroje či odpadní tepla z elektráren, průmyslu a zemědělských výrob.

Všechny systémy předizolovaného potrubí pro dálkové vytápění jsou osazeny kvalitní ocelovou médionosnou trubkou, která umožňuje transport teplonosné látky s vysokou teplotou a tlakem při celkové životnosti až 30 let. Navíc je možné výrazně omezit tepelné ztráty volbou vyšší tloušťky izolace.

Předizolované potrubní systémy pro dálkové vytápění

Wehotherm Standard
Wehotherm Standard - Fintherm Uponor

Pre-insulated steel pipes with PUR insulation

Předizolovaný potrubní systém Wehotherm® Standard se používá pro podzemní rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášťová trubka z vysokohustotního polyetylenu chrání předizolované potrubí před vnějšími vlivy.

Předizolované potrubí Wehotherm® Standard splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 142°C (krátkodobě 150°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.

Wehotherm Twins

Paired pre-insulated steel pipes with PUR insulation

Předizolovaný potrubní systém Wehotherm® Twins se používá pro podzemní rozvody tepla a skládá se z dvojice ocelových médionosných trubek izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou v jednom polyetylenovém plášti.

Předizolované potrubí Wehotherm® Twins se používá především z důvodů maximálního snížení tepelných ztrát, úspory místa a nákladů na stavebních pracích oproti samostatně uloženému přívodnímu a vratnému potrubí.

Předizolované potrubí Wehotherm® Twins splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 15698-1, EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 130°C, nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let.
Maximální teplotní rozdíl mezi přívodní a vratnou trubkou je 50°C.

Wehotherm Spiro
Wehotek Spiro - Fintherm Uponor

Pre-insulated steel pipes with PUR insulation for above-ground distribution

Předizolovaný potrubní systém Wehotek Spiro se používá pro nadzemní a technologické rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou s vnějším pláštěm z pozinkovaného spirálově překládaného plechu. Na přání zákazníka může být vnější plášť potrubí vyhotoven i z nerezového, nebo hliníkového spirálově překládaného plechu.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 142°C (krátkodobě 150°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.