Fintherm - Uponor Infra

Předizolované potrubí pro speciální aplikace

Předizolované potrubní systémy ze specifických materiálů se hojně uplatňují v chemickém a chladírenském průmyslu, v oblastech zásobování pitnou vodou, kanalizací apod.

Předizolované potrubí se skládá z těchto hlavních komponent:

Předizolované potrubí se skládá z těchto hlavních komponent
1) Médionosné potrubí

Podle typu média, pracovních teplot a tlaků dané aplikace se určuje materiál medionosné trubky předizolovaného potrubí. Pro médionosnou trubku předizolovaného potrubí jsou například použitelné následující materiály:

 • ocel
 • nerezovou ocel
 • ocel odolnou kyselinám
 • měď
 • polyetylen
 • polypropylen (PPR)
 • polybuten (PB)
 • sklolaminát
 • PEX
 • litinu
 • a jiné...
2) Plášťová trubka

Při výběru materiálu pláště předizolovaného potrubí je zapotřebí vybrat materiál vhodný pro zvolené místo instalace, např.:

 • polyetylen pro podzemí, případně při použiti speciálních spojů i pro nadzemní aplikace
 • ocelový pozinkovaný, nerezový, nebo hliníkový spirálově překládaný plech pro nadzemní vedení
 • ocelová trubka potažená plastem pro bezkanálové vedeni pro náročné aplikace
 • a další...
3) PUR izolace

Použitá polyuretanová izolace je určena pro maximální dlouhodobé pracovní teploty medií od -196° C do +142°C (krátkodobě 150°C). Pro vyšší teploty je alternativně nabízeno předizolované potrubí s polyuretanovou pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165° C. Společnost Uponor Infra Fintherm používá výhradně pěnu nadouvanou cyklopentanem, (bez freonů), přičemž tato moderní technologie vstřikování PUR pěny pod vysokým tlakem zaručuje nízké tepelné ztráty předizolovaného potrubí.

4) Detekční vodiče

Předizolované potrubní systémy Wehotherm® jsou standardně dodávány s detekčními vodiči typu Nordic dle normy EN 14 419. Na vyžádání je možno dodat potrubí i s jinými typy vodičů (např. Brandes, Hagenuk, Isotronic).

5) Chránička pro topné kabely

Předizolované potrubí může být vybaveno chráničkou pro umístění topného kabelu, kterým se potrubím osazuje při montáži. Topné kabely chrání přepravovaná média před zamrznutím, jedná se například o pitnou a odpadní vodu v potrubí s malou hloubkou uložení či na mostních konstrukcích. Měně časté je ohřívání médiií topnými kabely za účelem zvýšení jeijich vyskozity.