Detekce netěsností předizolovaného potrubí

Monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí

Za pomoci monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí je vhodné předcházet případnému rozsáhlejšímu poškození potrubí, ke kterému může dojít nejčastěji z důvodu poruchy těsnosti pláště a medionosné trubky. Poruchy těsnosti pláště a medionosné trubky jsou nejčastěji způsobeny: nedodržením montážních postupů a podmínek pro montáž spojů, případně vadou materiálu, či nesprávně projektovanou trasou potrubí a také například z důvodu cizího zavinění (například při pokládce a opravě jiných sítí).

Za účelem monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí, případně vyhledání netěsností předizolovaného potrubí a umožnění jejich snadnější opravy standardně dodáváme předizolovaná potrubí řady Wehotherm® s detekčními vodiči typu Nordic dle normy EN 14 419. Na vyžádání je možno dodat potrubí i s jinými typy vodičů (např. Brandes, Hagenuk a Isotronic….).

Nabízíme následující služby v oboru kontroly stavu izolace předizolovaného potrubí:

  • výchozí reflektometrické zaměření nových staveb
    pro pozdější kontrolní měření (výchozí bod)
  • kontrolní měření předizolovaného potrubí
    (doporučeno provádět 2x ročně)
  • lokalizace netěsností předizolovaného potrubí za účelem jeho opravy
  • školení a konzultace v oblasti monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí