Tapping existing pipelines - Uponor Fintherm

Navrtávky stávajícího potrubí

Dodatečné vysazení odboček za provozu potrubí

Nabízíme provedení navrtávky potrubí za účelem vysazení odboček z již provozovaného potrubí za provozu, aniž by došlo k vypuštění media uvnitř hlavní trasy. Navrtávku stávajícího potrubí lze provést pro průměry odbočného potrubí v rozsahu od DN 20 až do DN 150 (s redukovanými, nebo plnoprůtokovými navrtávkovými ventily). Navrtávkové odbočení z hlavní trasy dodatečně izolují T-kitem pracovníci společnosti Uponor Infra Fintherm pomocí extruderu na sváření plastů.

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti pracovníků je nutné v průběhu provádění navrtávky snížit tlak a teplotu media!