Residential solutions - Uponor Infra

Řešení pro domovní přípojky

Předizolované potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm je ideálním řešením pro realizaci teplovodních a horkovodních přípojek k bytovým a rodinným domům, kde nabízí snadný způsob připojení k centrálním dálkovým rozvodům.

Teplo nejen z kotelen a výměníkových stanic, ale také z lokálních zdrojů v podobě tepelných čerpadel lze pomocí předizolovaného potrubí snadno přenášet do sousedních přístaveb, garáží, dílen a skleníků. K tomuto účelu jsou nejvíce vhodná  předizolovaná plastová potrubí, které mají výborné izolační vlastnosti i zdravotní nezávadnost. Pro náročný zastavěný terén jsou vhodná předizolovaná flexibilní potrubí.

Předizolované potrubí může u rodinných domů sloužit i k jiným účelům než k vytápění a chlazení. Často jsou využívány také pro transport pitné studené a teplé vody či odvod odpadních vod. Izolace předizolovaného potrubí v kombinaci s topnými kabely účinně chrání přepravované médium před zamrznutím (malé hloubky uložení a nadzemních aplikace).

Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí pro rodinné domy.

Více než dvacetiletá tradice výroby předizolovaného potrubí

Během své více než dvacetileté historie společnost Uponor Infra Fintherm vyrobila předizolované potrubí a tvarovky o celkové délce přes 5300 km. Společnost Fintherm "vyrostla” zejména na dodávkách pro pražskou rozvodnou síť, postupem času se zaměřila na export do sousedních států. V současnosti tvoří export více než třetinu produkce.

Přečtěte si o Uponor Fintherm reference
Fintherm references - Uponor