Předizolované potrubí pro dálkové chlazení

  • Předizolované potrubí pro dálkové vytápění

Pro stále populárnější oblast centrálního chlazení jsou je určeno předizolované potrubí pro dálkové chlazení, které spojuje centrální výrobu chladu se vzdálenými ochlazovanými objekty.

Centrální výroba chladu je efektivnější než malé lokální chladicí jednotky. Pro tento způsob výroby chladu je navíc možno využívat obnovitelné zdroje, či odpadní teplo z procesu průmyslové výroby
a spalování odpadů.

Teplotní rozsah přepravovaných médií pro dálkové chlazení se běžně pohybuje od 5°C do 20°C. Vzhledem k nízkému rozsahu těchto teplot se u dálkového chlazení se často používají předizolovaná potrubí v první izolační třídě. V chemickém a výrobním průmyslu mohou být pomocí speciálních předizolovaných potrubí přepravována i média o teplotách až -196°C, což samozřejmě vyžaduje použití vyšších izolačních tříd.

Předizolovaná potrubí pro dálkové chlazení:


Podrobné informace o předizolovaném potrubí, předizolovaných tvarovkách a příslušenství naleznete v našem produktovém katalogu, případně kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zavřít