Wehotherm Twins

  • Wehotherm Twins

Dvojité ocelové předizolované potrubí s PUR izolací

Předizolovaný potrubní systém Wehotherm® Twins se používá pro podzemní rozvody tepla a skládá se z dvojice ocelových médionosných trubek izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou v jednom polyetylenovém plášti.

Předizolované potrubí Wehotherm® Twins se používá především z důvodů maximálního snížení tepelných ztrát, úspory místa a nákladů na stavebních pracích oproti samostatně uloženému přívodnímu a vratnému potrubí.

Předizolované potrubí Wehotherm® Twins splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 15698-1, EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 130°C, nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let.
Maximální teplotní rozdíl mezi přívodní a vratnou trubkou je 50°C.


Podrobné informace o předizolovaném potrubí, předizolovaných tvarovkách a příslušenství naleznete v našem produktovém katalogu, případně kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zavřít