Předizolované potrubí pro kondenzát

  • Preinsulated pipe for condensate

Účinná polyuretanová izolace předizolovaného potrubí přispívá ke snížení tepelných ztrát při přepravě kondenzátu, a zároveň se využívá možnost monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí pro včasné odhalení úniku kondenzátu.

Kondenzát vzniká po využití tepelné energie páry, kdy se kondenzací páry změní její plynná složka na kapalnou. Pro výrobu a distribuci páry jsou nutné vysoké teploty, při kterých dochází k větším tepelným ztrátám a také speciálně upravená voda. Cena upravené vody pro výrobu páry se neustále zvyšuje a její chemická úprava není jednoduchá ani levná, proto je vracení kondenzátu pomocí předizolovaného potrubí s minimálními tepelnými ztrátami pro každý centrální zdroj páry životně důležité.

Vzhledem k agresivitě přepravovaného kondenzátu se jako medionsné potrubí předizolovaného potrubí běžně používají ocelové trubky se zesílenou stěnou tak, aby se zajistila vyšší odolnost proti korozi a tím i delší životnost potrubí. Doporučuje se i používání armatur o vyšší tlakové třídě například PN40.

 Předizolované potrubní systémy vhodné pro přepravu kondenzátu:


Podrobné informace o předizolovaném potrubí, předizolovaných tvarovkách a příslušenství naleznete v našem produktovém katalogu, případně kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zavřít