Wehotek PPR

  • Předizolované potrubí pro teplou vodu

Předizolované plastové potrubí Wehotek PPR se používá pro podzemní a nadzemní rozvody teplé a topné vody. Potrubí je vyrobeno z polypropylenových (PP-R, typ 3) trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou a zakrytých pláštěm z polyetylenových trubek, případně spiro pláštěm z pozinkovaného spirálově překládaného plechu. Na přání zákazníka může být vnější plášť potrubí vyhotoven i z nerezového, nebo hliníkového spirálově překládaného plechu.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální nejvyšší pracovní přetlak v potrubí je 0,6 MPa při pracovní teplotě 70°C při celkové životnosti 25 let.


Podrobné informace o předizolovaném potrubí, předizolovaných tvarovkách a příslušenství naleznete v našem produktovém katalogu, případně kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zavřít