Projekční činnost a poradenství

  • Projektovaní a poradenství

Projektování předizolovaného potrubí

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace (statické pevnostní výpočty, kladečské plány potrubí, poradenství, odborné, technické a průvodní zprávy), které doplňujeme i poradenstvím přímo na stavbách.

Při projektování plně využíváme kompletní výrobní dokumentaci všech prvků předizolovaného potrubí. Navíc jednotlivé prvky předizolovaného potrubí můžeme ve spolupráci s našimi výrobními technology individuálně přizpůsobit přímo konkrétnímu projektu, abychom dosáhli lepšího pevnostního řešení předizolovaného potrubí a zjednodušili tak jeho samotnou montáž. Naše kvalitní projektová dokumentace vylučuje případná rizika neočekávaných situací, šetří vaše náklady a umožňuje skutečně efektivní vynaložení vašich prostředků.

Jako jedni z mála v České republice nabízíme a vyhotovujeme statické pevnostní výpočty předizolovaného potrubí pomocí námi zakoupeného programu sisKMR podle norem EN 13941, EN 13480 a AGFW FW 401.

Pomocí výpočetního programu sisKMR efektivně řešíme a garantujeme podle norem:

  • Instalaci předizolovaného potrubí za studena

  • Instalaci předizolovaného potrubí s předehřevem

  • Předpětí předizolovaného potrubí, kompenzace a obložení dilatačními polštáři

  • Pevnost jednotlivých odboček z hlavní trasy

  • Výpočetně podložené řešení problematických situací

 

Zavřít