Udržitelný vývoj

 • sustainability

Obohatit život

Udržitelný vývoj – rozvoj lidské společnosti založený na kombinovaných pilířích řízení životního prostředí, sociální prosperity a ekonomického růstu.

Pro Uponor spočívá:
• v naší vizi, aby naše produkty a řešení obohacovaly život lidem po celém světě
• v našem úsilí o partnerství s profesionály, abychom společně vytvářeli lidem lepší podmínky

Udržitelný vývoj je tedy pro nás zásadním faktorem, který už mnoho let určuje způsob naší práce. Uponor trvale potvrzuje svou přední pozici mezi těmi, kdo přispívá k udržitelnému prostředí pro bydlení vytvořenému člověkem a snaží se neustálým vyvíjením inovativních a zodpovědných řešení s minimálním dopadem na životní prostředí růst jako udržitelný podnik.

Naše vize do roku 2020 je:
kultura směřující k udržitelnému vývoji, v níž je udržitelnost viditelně spojena s našimi hodnotami a viditelně demonstrována děním v celé naší organizaci a která přispívá k úspěšnému růstu našeho podnikání.

Udržitelný vývoj

Udržitelnost jako způsob myšlení:
Zmírňování ekologických dopadů:
Obohacování života inovativními řešeními:
Integrace externích zájemců do našeho úsilí o udržitelný vývoj:
Corporate mindset teaser

Abychom zvládli svou cestu k udržitelnému vývoji, uvědomujeme si potřebu rozvíjet podnikovou kulturu usilující o udržitelnost s plným odhodláním a nasazením všech našich zaměstnanců.

Environmental mindset teaser

Uvědomujeme si, že způsob, jakým zpracováváme suroviny a dodáváme své produkty na trh, může významně přispět ke snižování ekologických dopadů v rámci výstavby.

solutions mindset teaser

Svými inovativními řešeními můžeme vytvořit komfortní a zdravé prostředí pro bydlení bez emisí CO2.

stakeholders teaser

Uvědomujeme si hodnotu společného úsilí, jímž se se všemi našimi zainteresovanými lidmi snažíme vytvořit udržitelnou společnost pro budoucí generace.

Náš závazek:

 • Society
 • Udržitelnost - způsob myšlení
 • Jsme si vědomi, že musíme v naší organizaci vytvořit silné myšlení zaměřené na stanovený cíl.

 • Operations
 • Životní prostředí
 • Řídíme veškeré operace celého řetězce dodávek tak, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí

 • Systems
 • Inovativní řešení
 • Věříme v řešení, která nemají dopad na životní prostředí.

 • Collaboration
 • Zapojení do společnosti
 • Udržitelný vývoj začíná u způsobu, jak jednáme s lidmi.

Indicators

Naše cesta

Udržitelný vývoj je letitý pojem. Pro nás je přirozeností.

 

Zavřít