Zapojení do společnosti

  • Collaboration with Uponor

Bereme na sebe zodpovědnost

Jsme si vědomi toho, že vytvořit udržitelná společenství pro budoucí generace můžeme pouze spojením vlastních zdrojů s externími zainteresovanými osobami. Naše aktivity se pohybují od partnerství s odborníky v oblasti stavebního průmyslu až po spolupráci s akademickým světem. Díky uplatňování principu udržitelného vývoje ve stavebním průmyslu máme možnost přispívat k nejlepším osvědčeným praktikám ve stavebnictví a díky spolupráci s akademiky máme možnost ovlivnit budoucí vývoj směrem k udržitelným stavbám.

Zachování přírodních zdrojů je nezbytné pro rostliny, zvířata a celou lidskou společnost. Jsme aktivními partnery SIWI Stockholmské ceny za vodu (Stockholm Water Prize). Tato cena se uděluje každoročně jednotlivcům, institucím a organizacím, jejichž činnost významně přispívá k zachování a ochraně vodních zdrojů a ke zlepšení zdraví obyvatel naší planety a zlepšení ekosystémů. Tím nás spojuje ve společném úsilí vytvářet lepší prostředí lidem.

Na národní a regionální úrovni se zapojujeme do mnoha aktivit a událostí s tímto posláním. Ty mají různý rozsah od velkých projektů jako je „Make It Right“, projekt orientovaný na stavbu bezpečných, udržitelných a cenově dostupných domů pro pracující lidi a na obnovu New Orleansu po hurikánu Katrina, až po malé, ale neméně důležité projekty, jako je snaha o návrat přirozených hnízdišť pro orlovce říčního (Pandion haliaetus) v jižním Finsku.

Partnerství s profesionály

Spolupráce a pracovní partnerství jsou základem našeho přístupu k šíření udržitelného vývoje ve stavebnictví. Tak můžeme přispívat ke zlepšování životního prostředí v celém stavebním procesu od prvního návrhu až po hotový projekt

 

Abychom k realizaci této spolupráce pomohli, aktivně se účastníme klíčových fór v oblasti průmyslu:
Encord logo

ENCORD 

Jsme členy ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development) a aktivně spolupracujeme spolu s velkými průmyslovými společnostmi a vývoji celoevropské koncepce udržitelného vývoje ve stavebnictví.
Další informace

   
  Teppfa logo TEPPFA

Jako členové TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), propagujeme zájmy průmyslu na evropské úrovni a soustředíme se na otázky životního prostředí a udržitelného vývoje. V severní Americe analogicky pracujeme v americkém PPFA (Plastic and Pipe Fitting Association).
Další informace

   
  Nordic build logo

NORDIC BUILT

Nordic Built je severská iniciativa pro urychlení udržitelného vývoje ve stavebnictví, kterou iniciovali skandinávští ministři průmyslu a obchodu. Její program bude vytvářet atraktivní a efektivní platformy pro spolupráci a realizovat konkrétní projekty, které demonstrují dostupná řešení ve světovém měřítku. Uponor je jejím členem.
Další informace

   
  FIBBC logo

Green Building Councils

V několika zemích jsme členy Green Building Councils, které podporují udržitelné aktivity spojené se stavebnictvím v globálním měřítku
Další informace

Zavřít