Systém řízení životního prostředí

 • Uponor Operations

Systém řízení životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jádrem našeho dodavatelského řetězce. Klíčovým souborem pravidel pro vytváření a prosazování efektivního systému řízení životního prostředí v organizacích je norma ISO 14001.

  • Udržitelný vývoj v našich operacích

  • Udržitelný dodavatelský řetězec jde ještě dál za naše operace. Proto očekáváme i od našich dodavatelů, že se budou řídit principy norem ISO 14001 a ISO 9001 a současné legislativy týkající se životního prostředí a vztahů mezi zaměstnanci. Naše dodavatelská rámcová dohoda usiluje o zajištění pravidel řízení kvality a podnikové odpovědnosti uvnitř našeho dodavatelského řetězce.

  • Efektivní spotřeba energie a obnovitelné zdroje

  • Z hodnocení našich interních operací vyplývá, že největší dopady na životní prostředí vznikají v důsledku spotřeby energie v našich výrobních závodech, při přepravě a jiných logistických operacích. Proto se snažíme snížit spotřebu energie a zároveň zvýšit podíl obnovitelné energie.

  • Snižování emisí

  • Účastníme se projektu CDP (Carbon Disclosure Project). Od roku 2009 měříme emise skleníkových plynů a dopady na změnu klimatu. Rok od roku usilujeme o snížení emisí a zároveň o větší přesnost údajů o emisích CO2. Stanovili jsme si cíl snížit emise CO2 o 15% do roku 2015 (oproti roku 2009).

  • Hospodaření s odpadem a recyklace

  • Zodpovědné hospodaření s odpadem je naším cílem ve výrobních závodech. Plast je velmi dobře recyklovatelný a část našich přebytků lze použít v dalších výrobních procesech. Dále lze část našeho odpadu využít k rekuperaci energie, čímž se snižuje množství odpadu, který končí na skládkách.

Indicators

Ukazatele udržitelného vývoje

Trvale pracujeme na vývoji měření klíčových ukazatelů dopadu naší výroby a logistických operací na životní prostředí po celém světě.

Zavřít