Fintherm - Uponor Infra

Předizolované potrubí pro kondenzát

Účinná polyuretanová izolace předizolovaného potrubí přispívá ke snížení tepelných ztrát při přepravě kondenzátu, a zároveň se využívá možnost monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí pro včasné odhalení úniku kondenzátu.

Kondenzát vzniká po využití tepelné energie páry, kdy se kondenzací páry změní její plynná složka na kapalnou. Pro výrobu a distribuci páry jsou nutné vysoké teploty, při kterých dochází k větším tepelným ztrátám a také speciálně upravená voda. Cena upravené vody pro výrobu páry se neustále zvyšuje a její chemická úprava není jednoduchá ani levná, proto je vracení kondenzátu pomocí předizolovaného potrubí s minimálními tepelnými ztrátami pro každý centrální zdroj páry životně důležité.

Vzhledem k agresivitě přepravovaného kondenzátu se jako medionsné potrubí předizolovaného potrubí běžně používají ocelové trubky se zesílenou stěnou tak, aby se zajistila vyšší odolnost proti korozi a tím i delší životnost potrubí. Doporučuje se i používání armatur o vyšší tlakové třídě například PN40.

Předizolované potrubní systémy vhodné pro přepravu kondenzátu

Wehotherm Standard
Wehotherm Standard - Fintherm Uponor

Ocelové předizolované potrubí Wehotherm Standard

Předizolovaný potrubní systém Wehotherm® Standard se používá pro podzemní rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášťová trubka z vysokohustotního polyetylenu chrání předizolované potrubí před vnějšími vlivy.

Předizolované potrubí Wehotherm® Standard splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 142°C (krátkodobě 150°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.

Wehotherm Spiro
Wehotek Spiro - Fintherm Uponor

Ocelové předizolované potrubí Wehotek Twins

Předizolovaný potrubní systém Wehotek Spiro se používá pro nadzemní a technologické rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou s vnějším pláštěm z pozinkovaného spirálově překládaného plechu. Na přání zákazníka může být vnější plášť potrubí vyhotoven i z nerezového, nebo hliníkového spirálově překládaného plechu.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 142°C (krátkodobě 150°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.