Fintherm Standard

Fintherm Standard Spiro

Fintherm Twins

Fintherm Special

Příslušenství

Fintherm Standard

Předizolované ocelové potrubí s PUR izolací

Předizolované potrubí bylo vyvinuto a je nejčastěji používáno pro dálkové vytápění, které je charakteristické velkými vzdálenostmi v řádu stovek metrů až desítek kilometrů.

Potrubní trasy teplovodů a horkovodů umožnují využívat vzdálené zdroje tepla s většími výkony, efektivnějším spalováním při vyšších teplotách a omezením emisí instalací kvalitních filtrů. Předizolované potrubí pro dálkové vytápění také umožňuje využít obnovitelné zdroje či odpadní tepla z elektráren, průmyslu a zemědělských výrob.

Všechny systémy předizolovaného potrubí pro dálkové vytápění jsou osazeny kvalitní ocelovou médionosnou trubkou, která umožňuje transport teplonosné látky s vysokou teplotou a tlakem při celkové životnosti až 30 let. Navíc je možné výrazně omezit tepelné ztráty volbou vyšší tloušťky izolace.

Předizolovaný potrubní systém Fintherm Standard se používá pro podzemní rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášťová trubka z vysokohustotního polyetylenu chrání předizolované potrubí před vnějšími vlivy.

Předizolované potrubí Fintherm Standard splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:

Maximální pracovní teplota potrubí je 153°C (krátkodobě 160°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.

Stažení produktového katalogu
Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard Fintherm Standard

Fintherm Standard Spiro

Předizolované ocelové potrubí s PUR izolací pro nadzemní rozvody

Předizolovaný potrubní systém Fintherm Standard Spiro se používá pro nadzemní a technologické rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou s vnějším pláštěm z pozinkovaného spirálově překládaného plechu. Na přání zákazníka může být vnější plášť potrubí vyhotoven i z nerezového, nebo hliníkového spirálově překládaného plechu.

Pracovní parametry potrubí:

Maximální pracovní teplota potrubí je 153°C (krátkodobě 160°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.

Stažení produktového katalogu
Fintherm Standard Spiro Fintherm Standard Spiro Fintherm Standard Spiro Fintherm Standard Spiro Fintherm Standard Spiro Fintherm Standard Spiro

Fintherm Twins

Dvojité předizolované ocelové potrubí s PUR izolací

Předizolovaný potrubní systém Fintherm Twins se používá pro podzemní rozvody tepla a skládá se z dvojice ocelových médionosných trubek izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou v jednom polyetylenovém plášti.

Předizolované potrubí Fintherm Twins se používá především z důvodů maximálního snížení tepelných ztrát, úspory místa a nákladů na stavebních pracích oproti samostatně uloženému přívodnímu a vratnému potrubí.

Předizolované potrubí Fintherm Twins splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 15698-1, EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:

Maximální pracovní teplota potrubí je 130°C, nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Maximální teplotní rozdíl mezi přívodní a vratnou trubkou je 50°C.

Stažení produktového katalogu
Fintherm Twins Fintherm Twins Fintherm Twins Fintherm Twins Fintherm Twins Fintherm Twins Fintherm Twins

Fintherm Special

Předizolované potrubní systémy ze specifických materiálů se hojně uplatňují v chemickém a chladírenském průmyslu, v oblastech zásobování pitnou vodou, kanalizací apod.

Předizolované potrubí se skládá z těchto hlavních komponent:

Fintherm

1) Medionosné potrubí

Podle typu média, pracovních teplot a tlaků dané aplikace se určuje materiál medionosné trubky předizolovaného potrubí. Pro médionosnou trubku předizolovaného potrubí jsou například použitelné následující materiály:

 • ocel
 • nerezová ocel
 • ocel odolná kyselinám
 • měď
 • polyetylen
 • polypropylen (PPR)
 • polybuten (PB)
 • sklolaminát
 • PEX
 • litina
 • a jiné...

2) Plášťová trubka

Při výběru materiálu pláště předizolovaného potrubí je zapotřebí vybrat materiál vhodný pro zvolené místo instalace, např.:

 • polyetylen pro podzemí, případně při použiti speciálních spojů i pro nadzemní aplikace
 • ocelový pozinkovaný, nerezový, nebo hliníkový spirálově překládaný plech pro nadzemní vedení
 • ocelová trubka potažená plastem pro bezkanálové vedeni pro náročné aplikace
 • a další...

3) PUR izolace

Použitá polyuretanová izolace je určena pro maximální dlouhodobé pracovní teploty medií od -196° C do +153°C (krátkodobě 160°C). Pro vyšší teploty je alternativně nabízeno předizolované potrubí s polyuretanovou pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165° C. Společnost Fintherm používá výhradně pěnu nadouvanou cyklopentanem, (bez freonů), přičemž tato moderní technologie vstřikování PUR pěny pod vysokým tlakem zaručuje nízké tepelné ztráty předizolovaného potrubí.

4) Detekční vodiče

Předizolované potrubní systémy Fintherm jsou standardně dodávány s detekčními vodiči typu Nordic dle normy EN 14 419. Na vyžádání je možno dodat potrubí i s jinými typy vodičů (např. Brandes, Hagenuk, Isotronic).

5) Chránička pro topné kabely

Předizolované potrubí může být vybaveno chráničkou pro umístění topného kabelu, kterým se potrubím osazuje při montáži. Topné kabely chrání přepravovaná média před zamrznutím, jedná se například o pitnou a odpadní vodu v potrubí s malou hloubkou uložení či na mostních konstrukcích. Měně časté je ohřívání médií topnými kabely za účelem zvýšení jejich viskozity.

Předizolované potrubní systémy pro teplou vodu

Pro teplou vodu lze využít potrubí s medionosnou trubkou vyrobenou z nerez oceli, mědi či plastu. V posledních letech roste zejména obliba používání plastových potrubí, která ovšem umožňují přepravovat pouze vodu za nižších teplot a tlaků.

Na výběr jsou dva druhy systémů předizolovaného potrubí z plastu: dodávané v tyčích a flexibilní dodávané v rolích, přičemž pro flexibilní systémy může být kromě polyuretanové izolace, vzhledem k nižším teplotám a požadované nízké hmotnosti pro instalaci při požadavcích na vysokou flexibilitu, použita izolace ze zesíťovaného polyetylenu.

Fintherm Special PP-RCT

Předizolované plastové potrubí Fintherm Special PP-RCT se používá pro podzemní a nadzemní rozvody teplé a topné vody. Potrubí je vyrobeno z polypropylenových (PP-RCT) trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou a zakrytých pláštěm z polyetylenových trubek, případně spiro pláštěm z pozinkovaného spirálově překládaného plechu. Na přání zákazníka může být vnější plášť potrubí vyhotoven i z nerezového, nebo hliníkového spirálově překládaného plechu.

Pracovní parametry potrubí:

Maximální nejvyšší pracovní přetlak v potrubí je 0,6 MPa při pracovní teplotě 70°C při celkové životnosti 25 let.

Fintherm Special PEX

Předizolované flexibilní potrubí Fintherm Special PEX se používá pro místní a dálkové rozvody zásobování topnou a teplou vodou. Klíčovou vlastností PEX potrubí, dodávaného v rolích, je jeho pružnost, která umožňuje snadnou a rychlou instalaci s minimem spojů.

Zasíťovaná polyetylenová médionosná trubka (PEX) s kyslíkovou barierou (EVOH) je izolována polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášť z nízkohustotního polyetylenu chrání polyuretanovou pěnu před vnějšími vlivy.

Potrubí je vyráběno a dodáváno podle norem EN 15632 a EN 253.

Pracovní parametry potrubí:

Potrubí je dodávano v tlakových třídách SDR 7,4 a SDR 11 pro maximální teplotu média 95°C.

Stažení produktového katalogu
Fintherm Special Fintherm Special Fintherm Special Fintherm Special Fintherm Special Fintherm Special Fintherm Special Fintherm Special

Příslušenství

Nedílnou součástí předizolovaných potrubních systémů je také příslušenství. Jedná se například o:

 • smrštitelné spoje
 • elektrosvařitelné spoje
 • síťované spoje
 • dilatační pěnové polštáře a prvky
 • průchodky stěnou
 • výstražnou značkovací pásku
 • koncové těsnění izolace
 • záslepky potrubí
 • soupravy odbočky T
 • nástavce vřetene armatury
 • připojovací trubky ke kanálovým rozvodům
 • navrtávkové ventily
 • detekční přístroje pro lokalizaci netěsností
 • plastové šachty pro armatury
 • a další...
Stažení produktového katalogu
Příslušenství Příslušenství Příslušenství Příslušenství