Montážní služby

Projekční služby a poradenství

Školení

Detekce netěsností

Kvalita a certifikace

Montáž smrštitelných spojů

Celková životnost předizolovaného potrubí závisí především na kvalitní montáži spojů.

Nabízíme kompletní montáž smrštitelných spojů předizolovaného potrubí a smrštitelných koncovek izolace našimi zkušenými pracovníky, pro váš klid a jistotu kvalitní odborné montáže, která je nutným předpokladem pro dlouholetou životnost předizolovaného potrubí s maximálním omezením výskytu závad.

Poruchy těsnosti pláště a medionosné trubky jsou nejčastěji způsobeny nedodržením montážních postupů a podmínek pro montáž spojů, proto je nutné svěřit tuto záležitost zkušeným odborníkům naší firmy, nebo proškoleným zaměstnancům stavebních firem s platným osvědčením pro montáž spojů předizolovaného potrubí.

Montáž smrštitelných spojů Montáž smrštitelných spojů Montáž smrštitelných spojů Montáž smrštitelných spojů

Montáž elektricky svařitelných spojů

Nabízíme kompletní montáž elektricky svařitelných spojů předizolovaného potrubí, jejichž použití je doporučeno pro nejnáročnější podmínky staveb s nejméně příznivým namáháním, případně pro místa s hladinou spodní vody.

K montáži elektricky smrštitelných spojů jsou nutné: objímky pro svařování, speciální svářečka pro sváření plastů, vyškolený odborní pracovníci pro obsluhu svářečky a k montáži těchto spojů. Vzhledem k tomu montáž elektricky svařitelných spojů zajišťují vždy naši odborní pracovníci.

Montáž elektricky svařitelných spojů Montáž elektricky svařitelných spojů Montáž elektricky svařitelných spojů Montáž elektricky svařitelných spojů

Navrtávky stávajícího potrubí

Nabízíme provedení navrtávky potrubí za účelem vysazení odboček z již provozovaného potrubí za provozu, aniž by došlo k vypuštění media uvnitř hlavní trasy. Navrtávku stávajícího potrubí lze provést pro průměry odbočného potrubí v rozsahu od DN 20 až do DN 200 (s redukovanými, nebo plnoprůtokovými navrtávkovými ventily). Navrtávkové odbočení z hlavní trasy dodatečně izolují T-kitem pracovníci společnosti Fintherm pomocí extruderu na sváření plastů.

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti pracovníků je nutné v průběhu provádění navrtávky snížit tlak a teplotu media!

Navrtávky stávajícího potrubí Navrtávky stávajícího potrubí Navrtávky stávajícího potrubí Navrtávky stávajícího potrubí

Strojní pěnění spojů

Strojní pěnění garantuje nejlepší mechanické a tepelně izolační vlastnosti pěny ve spoji. Strojní pěnění zaručuje přesné dávkování jednotlivých komponent pěny, dodržení mísícího poměru a rychlé vstřikování pěny pod tlakem do prostoru spoje. Strojní pěnění je vhodné pro všechny dimenze, avšak doporučuje se zejména pro dimenze medionosné trubky DN 250 a větší. Strojní mobilní pěničky naší společnosti Fintherm jsou umístěny v dodávkových automobilech s pohonem 4x4 uzpůsobeným pro zvýšenou průchodnost terénem. Strojní pěnění nabízíme jako službu zajišťovanou našimi odbornými pracovníky.

Strojní pěnění spojů Strojní pěnění spojů

Projekční služby a poradenství

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace (statické pevnostní výpočty, kladečské plány potrubí, poradenství, odborné, technické a průvodní zprávy), které doplňujeme i poradenstvím přímo na stavbách.

Při projektování plně využíváme kompletní výrobní dokumentaci všech prvků předizolovaného potrubí. Navíc jednotlivé prvky předizolovaného potrubí můžeme ve spolupráci s našimi výrobními technology individuálně přizpůsobit přímo konkrétnímu projektu, abychom dosáhli lepšího pevnostního řešení předizolovaného potrubí a zjednodušili tak jeho samotnou montáž. Naše kvalitní projektová dokumentace vylučuje případná rizika neočekávaných situací, šetří vaše náklady a umožňuje skutečně efektivní vynaložení vašich prostředků.

Jako jedni z mála v České republice nabízíme a vyhotovujeme statické pevnostní výpočty předizolovaného potrubí pomocí námi zakoupeného programu sisKMR podle norem EN 13941, EN 13480 a AGFW FW 401.

Pomocí výpočetního programu sisKMR efektivně řešíme a garantujeme podle norem:

 • Instalaci předizolovaného potrubí za studena
 • Instalaci předizolovaného potrubí s předehřevem
 • Předpětí předizolovaného potrubí, kompenzace a obložení dilatačními polštáři
 • Pevnost jednotlivých odboček z hlavní trasy
 • Výpočetně podložené řešení problematických situací
Projekční služby a poradenství Projekční služby a poradenství Projekční služby a poradenství Projekční služby a poradenství Projekční služby a poradenství Projekční služby a poradenství

Školení

Náš úspěch závisí na úspěchu našich investorů, stavebních firem a projektantů, kteří používají naše předizolované potrubí a služby, proto naše společnost klade velký důraz na školení a vzdělávání v oboru dálkových rozvodů předizolovaným potrubím ve všech fázích projektů.

Jednotlivá odborná školení pomáhají projektantům, pracovníkům montáže a technického dozoru staveb od samotného plánování, během montáže, až po provozování předizolovaného potrubí a jeho kontrolu.

Školení pro pracovníky montáže předizolovaného potrubí

Vzhledem k tomu, že životnost předizolovaného potrubí může být výrazně zkrácena neodbornou montáží, klademe vysoký důraz na školení pracovníků montáže předizolovaného potrubí.

Montáž předizolovaného potrubí a spojů musí podle požadavků normy EN 13 941+A1 zajišťovat výhradně proškolení pracovníci pro tuto technologii s platným osvědčením od dodavatele potrubního systému společnosti Uponor Infra Fintherm a.s. či organizaci, která provádí certifikaci pracovníků a montážních firem podle německých směrnic AGFW FW603.

Společnost Uponor Infra Fintherm vydává osvědčení pro montáž předizolovaného potrubí, které potvrzuje teoretické a praktické znalosti montáže, pro konkrétního pracovníka s platností dvou let. Pracovníci montáže jsou povinni na stavbě na vyžádání stavebního dozoru prokázat svoji odbornou způsobilost k montáži předizolovaného potrubí pomocí platné ID plastové karty s jejich fotografií.

Montážní pracovníci po proškolení získají následující teoretické a praktické znalosti v oblastech:

 • bezpečnost práce a nakládání s odpady při montáži
 • manipulace a skladování předizolovaného potrubí
 • montáž smrštitelných, či síťovaných spojů a koncových těsnění
 • obkládání předizolovaného potrubí dilatačními polštáři
 • postup vypěňování spojů PUR pěnou
 • zapojení detekčních systémů pro lokalizaci poruchy
Školení pro pracovníky montáže předizolovaného potrubí Školení pro pracovníky montáže předizolovaného potrubí

Školení pro pracovníky technického dozoru stavby předizolovaného potrubí

Stejně jako u každé stavby platí i u předizolovaného potrubí, že dodržení předpokládané životnosti stavby je výrazně závislé na odborné kvalifikované montáži, proto pro pracovníky technického dozoru staveb pořádáme školení pro zajištění dohledu nad kvalitní montáží předizolovaného potrubí.

Vzděláváním a školením pracovníků technického dozoru staveb pro kontrolu dodržování technologií přispívá naše společnost k omezení vzniku případných rizik a škod, které mohou vzniknout nedodržením postupu a nepřizpůsobením montáže spojů okolním podmínkám.

Pracovníci technického dozoru stavby jsou při školeních seznámeni s montážními postupy, prováděním samotné kontroly montáže předizolovaného potrubí a jsou také připravováni na řešení nesnadných situací.

Školení pro pracovníky technického dozoru stavby předizolovaného potrubí Školení pro pracovníky technického dozoru stavby předizolovaného potrubí

Školení pro projektanty předizolovaného potrubí

Školení pro projektanty je zaměřeno na základní seznámení s produkty a jejich použitím, technická řešení a způsoby projektování potrubních tras, součástí jsou také ukázkové příklady, doporučení pro projektování a způsoby optimalizace nákladů na pořízení předizolovaného potrubí a jeho samotnou instalaci.

Školení pro projektanty předizolovaného potrubí Školení pro projektanty předizolovaného potrubí

Školení pro investory, teplárny a provozovatele předizolovaného potrubí

Abychom pomohli investorům, teplárnám a provozovatelům předizolovaného potrubí v technickém rozhodování, které pomáhá ke zvyšování spokojenosti jejich zákazníků s komfortní dodávkou tepla, pravidelně pořádáme u různých příležitostí produktová školení.

Produktová školení jsou ušita na míru požadavkům investorů, tepláren a provozovatelů předizolovaných potrubí. Během produktových školení byla již prezentována například následující témata:

 • vliv izolační třídy na tepelné ztráty
 • měření tepelných ztrát provozovaného předizolovaného potrubí
 • dvojité předizolované potrubí Fintherm Twins
 • druhy spojů předizolovaného potrubí
 • detekční systémy netěsností předizolovaného potrubí
 • možnosti flexibilního předizolovaného potrubí
 • novinky a změny v produktovém portfoliu Fintherm a jiné...
Školení pro investory, teplárny a provozovatele předizolovaného potrubí Školení pro investory, teplárny a provozovatele předizolovaného potrubí

Detekce netěsností

Za pomoci monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí je vhodné předcházet případnému rozsáhlejšímu poškození potrubí, ke kterému může dojít nejčastěji z důvodu poruchy těsnosti pláště a medionosné trubky. Poruchy těsnosti pláště a medionosné trubky jsou nejčastěji způsobeny: nedodržením montážních postupů a podmínek pro montáž spojů, případně vadou materiálu, či nesprávně projektovanou trasou potrubí a také například z důvodu cizího zavinění (například při pokládce a opravě jiných sítí).

Za účelem monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí, případně vyhledání netěsností předizolovaného potrubí a umožnění jejich snadnější opravy standardně dodáváme předizolovaná potrubí řady Fintherm s detekčními vodiči typu Nordic dle normy EN 14 419. Na vyžádání je možno dodat potrubí i s jinými typy vodičů (např. Brandes, Hagenuk a Isotronic….).

Nabízíme následující služby v oboru kontroly stavu izolace předizolovaného potrubí:

 • výchozí reflektometrické zaměření nových staveb pro pozdější kontrolní měření (výchozí bod)
 • kontrolní měření předizolovaného potrubí (doporučeno provádět 2x ročně)
 • lokalizace netěsností předizolovaného potrubí za účelem jeho opravy
 • školení a konzultace v oblasti monitorování stavu izolace předizolovaného potrubí
Detekce netěsností Detekce netěsností

Kvalita a certifikace

Pro společnost Fintherm je spokojenost zákazníka s dodávkami předizolovaného potrubí a poskytovanými službami na prvním místě, a proto klademe velký důraz na vynikající kvalitu a proces trvalého zlepšování.

Společnost Fintherm je držitelem sdružených certifikátů managementu kvality ISO 9001, environmentálního managementu ISO 14001 a managementu bezpečnosti práce OHSAS 18001. Přičemž první certifikace managementu kvality podle ISO 9001 proběhla už v roce 1997. V roce 2008 jsme získali certifikát environmentálního managementu ISO 14001, který jsme později doplnili o management bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. Od roku 2016 máme také certifikovaný systém procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2

Zkušený personál laboratoře specializované na předizolovaného potrubí provádí důkladnou kontrolu včetně rozličných testů nad rámec požadavků norem pro materiál, proces výroby a finální předizolované výrobky.

Všechny výrobky řady Fintherm splňují všechny požadavky evropských norem EN 253, 448, 488, EN 15698-1 a EN 489, které je možno dokladovat celou řadou certifikátů z českých i zahraničních zkušebních laboratoří. Fintherm je držitelem certifikátů asociací EHP (EUROHEAT & POWER) a německé AGFW (Fernwärme-Forschungsinstitut).

Pro montáž spojů předizolovaného potrubí podle německých standardů AGFW FW 603 jsou pracovníci společnosti Fintherm certifikováni organizací SKZ.

Kvalita a certifikáty Kvalita a certifikáty Kvalita a certifikáty Kvalita a certifikáty