ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti Fintherm a. s. (dále jen „Společnost“), máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

Společnost není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymních oznámení není však vyloučeno, budou-li se jevit jako důvodné.

Příslušná osoba

Oznámení ve Společnosti řeší pouze určená příslušná osoba. Příslušnou osobou je:

Ing. Dominika Hartmanová, tel.: +420 739 347 200, e-mail:hartmanova@eopru.cz

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení. Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.