Fintherm - Uponor Infra

Předizolované potrubí pro dálkové chlazení

Pro stále populárnější oblast centrálního chlazení jsou je určeno předizolované potrubí pro dálkové chlazení, které spojuje centrální výrobu chladu se vzdálenými ochlazovanými objekty.

Centrální výroba chladu je efektivnější než malé lokální chladicí jednotky. Pro tento způsob výroby chladu je navíc možno využívat obnovitelné zdroje, či odpadní teplo z procesu průmyslové výroby
a spalování odpadů.

Teplotní rozsah přepravovaných médií pro dálkové chlazení se běžně pohybuje od 5°C do 20°C. Vzhledem k nízkému rozsahu těchto teplot se u dálkového chlazení se často používají předizolovaná potrubí v první izolační třídě. V chemickém a výrobním průmyslu mohou být pomocí speciálních předizolovaných potrubí přepravována i média o teplotách až -196°C, což samozřejmě vyžaduje použití vyšších izolačních tříd.

Předizolovaná potrubí pro dálkové chlazení

Wehotherm Standard
Wehotherm Standard - Fintherm Uponor

Pre-insulated steel pipes with PUR insulation

Předizolovaný potrubní systém Wehotherm® Standard se používá pro podzemní rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášťová trubka z vysokohustotního polyetylenu chrání předizolované potrubí před vnějšími vlivy.

Předizolované potrubí Wehotherm® Standard splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 142°C (krátkodobě 150°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.

Wehotherm Twins

Paired pre-insulated steel pipes with PUR insulation

Předizolovaný potrubní systém Wehotherm® Twins se používá pro podzemní rozvody tepla a skládá se z dvojice ocelových médionosných trubek izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou v jednom polyetylenovém plášti.

Předizolované potrubí Wehotherm® Twins se používá především z důvodů maximálního snížení tepelných ztrát, úspory místa a nákladů na stavebních pracích oproti samostatně uloženému přívodnímu a vratnému potrubí.

Předizolované potrubí Wehotherm® Twins splňuje veškeré požadavky evropských norem EN 15698-1, EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace AGFW/FW401.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 130°C, nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let.
Maximální teplotní rozdíl mezi přívodní a vratnou trubkou je 50°C.

Wehotherm Spiro
Wehotek Spiro - Fintherm Uponor

Pre-insulated steel pipes with PUR insulation for above-ground distribution

Předizolovaný potrubní systém Wehotek Spiro se používá pro nadzemní a technologické rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou s vnějším pláštěm z pozinkovaného spirálově překládaného plechu. Na přání zákazníka může být vnější plášť potrubí vyhotoven i z nerezového, nebo hliníkového spirálově překládaného plechu.

Pracovní parametry potrubí:
Maximální pracovní teplota potrubí je 142°C (krátkodobě 150°C) pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 MPa při životnosti 30 let. Na vyžádání je dostupné také potrubí s izolační PUR pěnou se zvýšenou teplotní odolností až do 165°C.