Machine foaming of joints - Uponor Fintherm

Strojní pěnění spojů

Zaručeně nejvyšší kvalita pěny ve spojích

Strojní pěnění garantuje nejlepší mechanické a tepelně izolační vlastnosti pěny ve spoji. Strojní pěnění zaručuje přesné dávkování jednotlivých komponent pěny, dodržení mísícího poměru a rychlé vstřikování pěny pod tlakem do prostoru spoje. Strojní pěnění je vhodné pro všechny dimenze, avšak doporučuje se zejména pro dimenze medionosné trubky DN 250 a větší. Strojní mobilní pěničky naší společnosti Uponor Infra Fintherm jsou umístěny v dodávkových automobilech s pohonem 4x4 uzpůsobeným pro zvýšenou průchodnost terénem. Strojní pěnění nabízíme jako službu zajišťovanou našimi odbornými pracovníky.