Industrial solutions - Uponor Infra

Řešení pro průmyslové aplikace

Oblast průmyslové výroby má vysoké nároky na hospodárnost, bezpečnost, ekologičnost a rychlou instalaci s minimálním omezením provozu. Všechny tyto nároky splňuje standardní předizolované potrubí společnosti Uponor Infra Fintherm, které je velice efektivní a nabízí variabilní způsoby použití. Předizolované potrubí s různou médionosnou trubkou je vhodné pro rozvody teplé i topné vody, kondenzátů, chlazení i pitných a odpadních vod.

Pro technologicky náročnější transporty průmyslových medií se používá speciální předizolované potrubí, které je vyrobeno na míru specifickým požadavkům, a to nejen s ohledem na druh přenášeného média, ale také na okolní prostředí průmyslové výroby. Speciální předizolovaná potrubí umožňují přenášet průmyslová media v rozmezí teplot -196 až 142°C, jež je dáno teplotní odolností polyuretanové izolační pěny, jejíž výborné izolační vlastnosti umožňují přepravovat media s minimálními tepelnými ztrátami na velké vzdálenosti.

Nejen v případě průmyslových aplikací je velmi ceněna možnost včasné indikace úniku medií a jejich lokalizace pomocí detekčních vodičů v PUR izolaci. Pro některé průmyslové aplikace je možné předizolované potrubí vybavit chráničkou pro topný kabel, který slouží k ohřevu zajišťujícímu požadovanou viskozitu médií či k ochraně před zamrznutím.

Řešení pro teplárny, kogenerace a kotelny

Dálkové rozvody sítí teplovodů a horkovodů jsou zpravidla řešeny prostřednictvím ocelových předizolovaných potrubí Uponor Infra Fintherm, které slouží pro přenášení tepla z centrálních zdrojů (tepláren, kogenerací a kotelen) ke vzdáleným odběrným místům se zachováním minimálních tepelných ztrát.

Předizolované potrubí může v těchto zdrojích sloužit i pro využití odpadního tepla, ale i distribuci chlazení, pitné studené a teplé vody či odvodu odpadních vod.

Rozvody realizované prostřednictvím předizolovaného potrubí přispívají ke značným úsporám energie, které se mohou odrazit nejen na výhodné výsledné ceně tepla, ale také snižují požadavky na tepelné zdroje (menší množství spotřebovaných fosilních i obnovitelných zdrojů, méně emisí apod.).

Seznamte se s možnostmi předizolovaného potrubí a širokou podporou pro teplárny, kombinované výroby elektřiny a tepla či kotelny.

Více než dvacetiletá tradice výroby předizolovaného potrubí

Během své více než dvacetileté historie společnost Uponor Infra Fintherm vyrobila předizolované potrubí a tvarovky o celkové délce přes 5300 km. Společnost Fintherm "vyrostla” zejména na dodávkách pro pražskou rozvodnou síť, postupem času se zaměřila na export do sousedních států. V současnosti tvoří export více než třetinu produkce.

Přečtěte si o Uponor Fintherm reference
Fintherm references - Uponor